Under dagens ordinære spørretime har tre politikere tegnet seg på listen for å spørre helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om Kristiansund sjukehus.

Kjersti Toppe, Bjørnar Moxnes og Per Olav Lundteigen har levert inn spørsmål til Høie.

De er som følger:

Fra Kjerst Toppe (Sp):

Stortinget har vedtatt at fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes inntil fødeavdelingen ved det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er i drift. Vil statsråden sikre at Stortingets vilje blir realisert av helseforetakets styre?

Fra Bjørnar Moxnes (R)

Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund har vært utsatt for en gradvis og langvarig motarbeidelse. Imidlertid vedtok Stortinget i mai 2020 at regjeringen skal sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen ved det nye sykehuset er i drift. Nå har helseforetaket vedtatt at alle som skal føde på Nordmøre, må reise til Molde. Er det Stortinget eller helseforetaket som avgjør hvorvidt en fødeavdeling skal nedlegges, og hvilken rolle har helseministeren hatt i denne avgjørelsen?

Fra Per Olav Lundteigen (Sp)

Kristiansund og Molde sykehus er i en veldig krevende situasjon for å sikre rekruttering og fagkompetanse inntil nytt sykehus kan tas i bruk. Har helseforetakets ledelse planer og faglige ressurser for å gjennomføre denne omstillinga på en faglig forsvarlig måte?

De tre spørsmålene vil komme i løpet av den ordinære spørretimen vil komme rett etter den muntlige spørretimen med statsminister Erna Solberg.