I Skipshistorisk Selskap torsdag kveld: Dampskipet «Wanja» «kapret» av britene i oktober 1939.

Torsdag kveld vil 21 år gamle Ida Sophie Gjøstøl Strømsvåg besøke Skipshistorisk Selskap for å presentere den spennende historien om dampskipet «Wanja»s siste reise. Foredragsholderens farfar, den da 18 år gamle lettmatros Emil Strømsvåg fra Kristiansund, var en av skipets mannskaper.

Foredraget tar utgangspunkt i en skoleoppgave ved Atlanten Videregående for et par år siden og som for Ida Sophie sin del både ble belønnet med rosende omtale som en pengepremie fra Nordmøre Historielag.

Den 12. oktober ble dampskipet «Wanja», under reise mellom USA og Sverige, stoppet av britene nord for Orknøyene. Prisemannskaper ble satt om bord og skipet satte kurs for Kirkwall hvor lasten skulle underlegges kontroll.

Natt til 14. oktober skjer et helt overraskende ubåtangrep inne i den beskyttede havna til Scapa Flow, 2,5 km fra Kirkwall. Slagskipet «Royal Oak» blir senket av en tysk undervannsbåt. 833 av mannskapet omkommer. Angrepet på Scapa Flow, en av verdens sikreste flåtehavner, blir sett på som britenes versjon av Pearl Habor.

Den samme natten som angrepet inne i Scapa Flow var D/S «Wanja» fortsatt nord for Orknøyene på vei mot Kirkwall med sitt britiske prisemannskap. Det er stjerneklart. Når morgenen kommer står «Wanja» på grunn. Var det dårlig sjømannskap hos erfarne briter eller hadde den svært så pussige grunnstøtingen noen referanse til det tyske overraskelsesangrepet og at 833 britiske marinesoldater hadde omkommet noen timer tidligere?

Foredragsholderen følger naturlig nok «Wanja» sin siste reise. Uroen i Europa ved krigens innledning presenteres. Mest vekt legges det på dramatikken som utspiller seg i Nordsjøen i dagene rundt kapringen av «Wanja». Hun følger tyske krigsskips bevegelser og britenes motaksjoner før det hele ender opp med overraskelsesangrepet på Scapa Flow.

Det er fri entré og adgang for alle Loennechengården på Vågekaia.. Dørene åpnes klokken 18 og møtet starter klokken 19.