Som vanlig snakker TK ned Møreaksen da den gagner Molde! At vi ikke skal får en høyst påkrevet bytunnel øst-vest er som forventet trass i at E39 går tvers igjennom byen!

Men hvorfor unner en ikke Midsund/Gossen et lenge savnet fastlandssamband de aldri kan få uten Møreaksen! Det ble nylig lagt fram det imponerende utredningsarbeidet som er gjort gjennom mange år samt illustrasjoner av det brede tunnelløpet i fire felt! Noe enestående i tunnelbygging i Norge!

At enkelte mener at romsdalingene kan klare seg med ferger er også en hån mot folket her!

Jeg går ut fra at de innbitte motstanderne av framtidsrettet utbygging også vil si nei til Halsa- og Hareid planenen!

Sunnmøre og Nordmøre har fått sine bruer og tunneler- nå er det vi i midtfylket som er prioritert . Nå! Ikke med en fremtidig RA som ikke en gang har et lovlig trasevalg !