Bystyret fikk torsdag 18. november status for gjenåpning av fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus. Orienteringen gjorde sterkt inntrykk. Klinikksjef Georg Johnsen og avdelingssjef Johan Kippervik ga bystyret en realitetsorientering om hva som må skje fremover for å sikre kompetanse, fagutvikling og stabil bemanning.

Jeg er takknemlig på vegne av våre innbyggere for at vi har så dyktige fagfolk som vil utvikle tilbudene slik at både fødetilbud og kvinnesykdommer blir ivaretatt. For de to hadde et viktig budskap utover å orientere om utfordringene med å greie gjenåpning av fødeavdelingen.

Sykehuset skal sikre fødselshjelp som både gjelder ivaretakelsen av svangerskap, fødsel og barsel og kvinnesykdommer. Johnsen og Kippervik nevnte blant annet fosterdiagnostikken, hjelp ved barnløshet og kreftbehandling.

For min del vil jeg få utdype hva ivaretakelsen av kvinnehelse i denne sammenhengen også omhandler. Jeg tror at det er viktig for diskusjonen videre blant alle som er engasjert i helsespørsmål.

Det gjelder for det første kvinner i alle aldre, fra ung til gammel. Alle trenger vi bistand og oppfølging gjennom livet for å sikre god helse også på det kjønnsspesifikke området. Kvinner går til gynekolog for undersøkelse for å forebygge sykdom. Vi får behandling når det er påkrevd. Noen, for ikke å si veldig mange kvinner, spontanaborterer en eller flere ganger i livet, andre må ta abort. Noen er utsatt for vold, blant dem seksualisert vold og voldtekt.

Alt dette trenger behandling med den kompetansen som skal være ved et sykehus, og knyttet til det vi i det daglige kaller for fødeavdeling.

Jeg oppfatter budskapet fra klinikksjef og avdelingsleder slik at det kun er en felles avdeling ved SNR som kan sikre nødvendig kompetanse for å møte behovene som skissert over, når både fødetilbud og kvinnesykdommer skal gis behandling.

Hva som må skje ved fødeavdeling og hva som kan gjøres poliklinisk regner jeg med vi vil få avklaringer på etter hvert. SNR Kristiansund vil helt klart ha en viktig rolle. Her har vi muligheten til å samkjøre spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å oppfylle mål om samhandling til beste for pasienten. Rekruttering av gynekologer og jordmødre er en nasjonal utfordring. Det må vi også ta hensyn til.

Som lokalpolitiker vil jeg gi honnør for den store innsatsen som nå gjøres for å bygge opp et forsvarlig fødetilbud og behandling av kvinnesykdommer i vår region. Dette er ivaretakelsen av kvinnehelse! Jeg oppfatter at orienteringen vi fikk i bystyret var en invitasjon fra fagfolk til å realitetsorientere oss om hvordan forsvarlig helsetilbud må legges til rette, sett fra et faglig ståsted. Jeg mener vi som politikere må vise til mer enn festtaler når kvinnehelse er tema. Tør vi som var til stede under orienteringen i bystyret å diskutere løsninger for sykehus i et mer realistisk bilde fremover?