Gå til sidens hovedinnhold

Fødetilbud og kvinnehelse for framtida

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Møre og Romsdal Venstre er opptatt av et kvalitativt godt helsetilbud for hele befolkningen i fylket. Vi vil sterkt anmode om at fødeavdelingene i Kristiansund og Molde må være åpne frem til det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) står ferdig på Hjelset.

Fødeavdelingen i Kristiansund er besluttet stengt fra 8. februar ut året som følge av mangel på fagfolk. Har helseforetaket gjort nok for å sikre forsvarlig bemanning ved sykehusene våre?

Møre og Romsdal Venstre ber Helse Møre og Romsdal HF se ytterligere etter både kortsiktige og langsiktige løsninger for å styrke kapasiteten på tiltrengt fagkompetanse i helseforetaket, som i særlig grad gjelder gynekologer for aktuelle sak.

Planene for SNR Kristiansund innebærer en rekke polikliniske tilbud etter åpning av SNR, blant annet gynekologi. Dette inkluderer et godt helsetilbud innenfor kvinnehelse.

Les også

Husk alle ord, kun økonomi gjelder

Les også

– Har styrket bemanningen

Les også

Vil ha ny modell for sykehus-finansiering. Får ikke med seg Ap på laget ...

Les også

Stortingsflertallet ber Høie holde fødeavdelingen åpen: – Kan ikke stenge nå

Fødselsomsorg i distriktene er et eksempel på at Helseforetaksmodellen har ført til stor misnøye i befolkningen. Styrene er gitt mye makt, men mangler demokratisk deltakelse fra folkevalgte. Dette har skapt nasjonal motstand.

Møre og Romsdal Venstre mener at helseforetaksmodellen må revurderes, og at tiden for å innføre en mer demokratisk forvaltningsmodell er inne.

(Politisk uttalelse vedtatt av årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 6. februar 2021)

Kommentarer til denne saken