Helseministeren har blitt nøye instruert av Stortinget til å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund. Da føden ble stengt midlertidig 8. februar gikk diskusjonen ut på hva som hadde blitt gjort med hensyn til rekruttering av helsepersonell ved fødeavdelingen i Kristiansund. Helseministeren gikk god for rekrutteringsprosessen frem til januar 2021. Han sa Helseforetaket hadde gjort alt for å rekruttere. Uten å lykkes. Derfor måtte fødeavdelingen stenge.

Vi har tidligere belyst at langt fra alt ble gjort for å rekruttere til Kristiansund. I 2020 søkte de etter gynekologer. De kunne da velge mellom full fast stilling i Molde og kun vikar i Kristiansund (Molde lyktes med å rekruttere dit). Ved fødeavdelingen i Kristiansund var det to av de faste gynekologvikarene som ønsket fast stilling. Bare en fikk tilbud. I 2019 søkte de etter Lis-leger til Kristiansund. Da de fikk 14 søkere la de lis-legestillingen ned.

Sommeren 2020 søkte en jordmor en stilling i Kristiansund. Den ble trukket tilbake på grunn av overforbruk. Hun jobber nå i Trondheim. I desember 2020 søkte de etter Lis-lege, de fikk en søker. Hun fikk beskjed om at stillingen var besatt. Vi ser oss derfor nødt til å undersøke hvordan det står til med rekrutteringsprosessen i dag. Vi tror at det lokale teamet jobber godt med å finne gynekologer. Men vi trenger mange gynekologer og vi behøver jordmødre. Gjøres det forskjell i dag? Jobber helseforetaket like helhjertet med å rekruttere til Kristiansund som til Molde?

Utlyser bredere

Her er det vi fant ut per 6 mars 2021!

• På WebCruter finner vi søknader etter gynekologer både til Molde og til Kristiansund. Her er utlysningstekstene vidt forskjellige. Kandidater til Molde blir møtt med: Vi søkjer dyktige gynekologar til Molde sykehus. Til et ungt og dynamisk arbeidsmiljø som held på med ei stor satsning på fleire nyutdannede jordmødre og leger innen spesialisering. Da det er et høyt nivå på det kirurgiske tilbudet hvor det samarbeides med Ålesund, Volda og St Olavs sykehus.

• Kandidater til Kristiansund sykehus blir møtt med: Vi søkjer gynekologar, som kan være med i teamet om å ta imot 700 born.

• Ingenting om den fine avdelinga, ingenting om tilbudet ellers. Utover obstetrikk har sykehuset et godt politisk og kirurgisk tilbud. Du vil bli en del av et større fagmiljø.

• Kandidater til Molde får tilbud om hjelp til bosted. Ingenting om hva Kristiansund kommune tilbyr kandidatene som velger KSU.

Les også

En mann for føden

I utlysningsteksten til jordmødre:

• Det søkes etter 2 jordmødre til avdelingen i Molde både på Linked-in, Webcruter og til og med tidsskriftet legeforeningen. Med søknadsfrist.

• Jordmødre til Kristiansund søkes KUN via webcruter. Ikke Linked-in!

• Kandidater til Molde møtes med: Vil du bli vår kollega. Vi ønsker deg velkommen. Kurs og internundervisning. 3-delt turnus. Sterkt tverrfaglig samarbeid.

• Kandidater til Kristiansund ønskes ikke velkommen i overskrift, men går rett på beskrivelse av sykehuset. Det står at de har ledige stillinger uten spesifisering av antall.

• Tilbys tredelt turnus og 12 timers vakter! Det siste er fordi det er dette de tilbys i Molde. Ingen ønsker seg 12 timers vakter! Heller ingen lovnad om tverrfaglig samarbeid eller kurs/ internundervisning.

• Antall fødsler som er opplyst ved Molde fødeavdeling er rundet opp til 500 (Molde ligger på 450, har aldri vært over 500.) Antall fødsler ved Kristiansund er opplyst å være 320. (KSU hadde 372 barn i 2018, 339 barn i 2019 og 336 barn i 2020. De har aldri ligget så lavt som 320.

• De kaller den felles fødeavdelingen for kvinneklinikk.

Alt er ikke gjort

De utlyser altså bredere og anstrenger seg ekstra for å få søkere til Molde. Men det mest urovekkende er at de bruker terminologien «Kvinneklinikk» som i utlysningen til jordmødrene via Linked-in: Kvinneklinikken avdeling Kristiansund og Molde/ Hjelset Møre og Romsdal fylke, Norge.

I kvalitetskravene nedfelt i veilederen: I Et trygt fødetilbud fra Helsedirektoratet står det i kapittel 9 side 41 definisjonen av kvinneklinikker: Kvinneklinikker er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko for komplikasjoner. Kvinneklinikkene skal ha tilgang til kompetanse i nyfødtmedisin og flere andre relevante spesialiteter.

SNR er planlagt bygget uten nyfødtintensiv og uten barnelege i tilstedevakt og med et samlet fødselstall på 700 (nedjustert tall pga forventet pasientflukt til Åse sykehus). Slik det er planlagt i dag tilfredsstiller ikke avdeling Molde og Kristiansund eller SNR kravet til å kunne kalle seg «Kvinneklinikk».

Gjenåpningen er satt til september av blant annet FRP. Dette for å gi Helseforetaket tid til å finne kvalifisert personell. Vi kan ikke se at helseforetaket anstrenger seg helhjertet for å rekruttere til Kristiansund. Vi har sendt denne informasjonen til våre folkevalgte og dette forventer vi endres.

De kan ikke komme i september og si at alt er gjort, for det kan vi vise her, at nei, alt er ikke gjort.