«Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019-2020). Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressurser til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.»

Slik lyder vedtaket som fikk flertall i Stortinget etter at føden ble midlertidig stengt den 8. februar i år.

Etter årets valg ble Hurdalsplattformen lansert, den nye regjeringens regjeringsplattform. Her kan man lese: «sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt».

Hva med politisk styring?

Møre og Romsdal INP er forundret over at høyt utdannede og lønnede byråkrater ikke evner å se hvilken oppgave man har å utføre etter et slikt vedtak i landets øverste organ.

Etter sagaen om fødeavdelingen i Kristiansund burde man ikke bli det minste overrasket over at man i Tidens Krav kan lese at Helse MR ikke vil åpne føden igjen den 1.12. Men man kan jo ikke bli annet enn forbannet.

Møre og Romsdal INP har uttalt at vi vil at Kristiansund sykehus skal beholde føde-, akutt- og traumeavdeling samt minst en sengepost også etter at sykehuset på Hjelset står ferdig. En uttalelse vi står inne for.

Forbannelsen blir ikke mindre når man opplever et byråkrati som i sin arroganse setter et stortingsvedtak til side på denne måten. Vi kan ikke se at vedtaket i Stortinget skulle levne noen tvil. Føden i Kristiansund skal være i drift.

INP har uttalt i valgkampen vi har lagt bak oss at vi må se på foretaksmodellen, men er det modellen det er noe feil med?

Hva med politisk styring? En statlig organisasjon som får sine driftsmidler gjennom statsbudsjettet, skal man ikke da kunne forvente at en regjering som skal utføre de vedtak som fattet i stortingssalen, gjør det? Utøver politisk makt.

Våger ikke å si imot?

Nå skal det sies at det er tilbudt diverse økonomiske ytelser for å ta stilling ved Kristiansund sykehus. Sågar har Bunadsgeriljaen tilbudt blant annet å dekke husleie i seks måneder. Men man unnlater å nevne at helseforetaket ved utlysing at stillinger i Molde og Kristiansund på våren/forsommeren presenterte en negativ utlysningstekst for Kristiansund og en motsatt for Molde. Så kan man lure på om det hele fra helseforetaket har vært et spill for galleriet, spesielt når man den 23. september kunne lese i Tidens Krav at Johan Kippervik og Carina Wollan Myhre ved Kristiansund sykehus i forbindelse med høyt sykefravær ved sykehuset uttalte «Det var også tatt konkrete grep for å få til gjenåpning 1. desember».

Bare jeg som i min ensformighet trodde de mente i 2021?

Eller er det blitt slik at våre stortingspolitikere kun er blitt nikkedukker, som ikke våger å motsi embetsverket?

Vedtaket er fattet, da er det opp til byråkratene å utføre vedtaket - ikke motarbeide eller sette det til side.

Møre og Romsdal INP forventer at helseministeren evner å sette regjeringsplattformens uttalelser ut i livet og sørger for at Fødeavdelingen i Kristiansund åpner igjen den 1.12.2021.

Det er samfunnskritiske arbeidsplasser i Kristiansund, som Vestbase og Kvernberget, som begge har potensiale for storulykke. Derfor vil Møre og Romsdal INP fortsette å jobbe for at Kristiansund skal beholde en forsvarlig akuttmedisinsk beredskap, også etter 2024, en beredskap som består av, føde-, akutt- og traumeavdeling. I tillegg til minst én sengepost.

Les også

Fortsatt stengt fødeavdeling: – Helseforetaket har ikke oppfylt samfunnsoppdraget sitt

Les også

Fødeavdelingen: – Nå er det Arbeiderpartiets vakt

Les også

«Korthus» eller sykehus: Tilliten er ikke bare tynnslitt, den er utslitt