Nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund er et overgrep mot demokratiet.

Det er et stortingsflertall som har sagt at fødeavdelingen skal være i drift til nytt SNR er åpnet. At helseforetaket er så arrogant og overprøver dette er ikke til å forstå.

De forklarer det med mangel på fagfolk som vil jobbe i Kristiansund.

Hva vet vi om hva som er gjort for å rekruttere nye kvalifiserte ansatte til stillinger som blir ledig? Det er to gynekologer som nettopp har gått av med pensjon i Kristiansund, neppe noe som skjedde overraskende. Hva gjøres for at disse stillingene skal være attraktive?

Kan Bakke legge frem dokumentasjon på arbeidet som er gjort for å rekruttere kvalifiserte gynekologer til Kristiansund sykehus?

Les også

Helseforetaket overkjører Stortinget

Er arbeidsforholdene ved HMR så skjøre at ledelsen må la legene styre hvilket tilbud befolkningen ved kysten skal ha?

Jeg har en overbevisning om at dette er en rigga prosess, og det har pågått i lang tid.

Det håpet vi nå har for fødeavdelingen og sykehuset vårt i Kristiansund er et regjeringsskifte ved valget i høst. Da må Kjersti Toppe bli helseminister slik at vi kan få en faglig fornuftig prosess vedrørende helsetilbudet til befolkningen.