Mandag 5. september starta Nordmøre Historielag opp nytt semester i bystyresalen. Rundt 45 personer hadde møtt fram i det flotte høstværet.

Aurgjeldingen Kåre Folde var foredragsholder og ga forsamlinga ei god innføring av omstendighetene rundt en kollisjon mellom to militære jagerfly fra Ørland flystasjon og ikke minst det som har skjedd i ettertid.

Kåre Folde var bare «stakkalungen» da denne kollisjonen skjedde 10. januar 1956. Men etter at han ble voksen, blei han mer og mer interessert i det som skjedde og har arbeidet med å finne ut både det som skjedde i lufta, redningsarbeidet og ikke minst ta vare på minnene.

Ved hjelp av et stort kart viste han forhistoria til kollisjonen, sjølve kollisjonen over Ertvågsfjellet og der de to flya styrta. Det var fire fly involvert og to av dem kolliderte. Fenrik Arnfinn Skjøstad, 21 år gammel fra Trondheim, omkom trolig øyeblikkelig i kollisjonen, mens den andre – kaptein Magne T. Sørensen fra Haugesund, klarte å skyte seg ut av sin Thunderjet og landa i fallskjermen nesten uskada! Det utroligste var at han satt fast ei stund i katapulten, men heldigvis fikk han løsna seg fra den og fallskjermen klarte å bringe han trygt ned.

Bare én fallskjerm

Det var mange i bygdene rundt om som fikk med seg at det var to fly som styrta oppe på Ertvågfjellet, men de så bare én fallskjerm. Flere la øyeblikkelig til fjells til ulykkesstedet. De første som kom opp, kunne fortelle Sørensen at de bare hadde sett én fallskjerm og han skjønte da et Skjøstad måtte være omkommet. Det andre flyet ble snart funnet – det hadde laga et stort krater i jorda. Lensmannsbetjenten som hadde kommet opp kunne konstatere at fenrik Skjøstad, var omkommet og at folk måtte holde seg unna flyet pga eksplosjonsfare.

Neste dag kom havarikommisjonen og sammen med frivillige fra Aure samla de sammen flyrestene, som lå over store deler av fjellet. Fenrik Arnfinn Skjøstad fikk militær begravelse fra Værnes kirke. Den overlevende flygeren, Sørensen, fortsatte sin jobb i forsvaret og arbeidet der til han ble pensjonist og var da blitt generalmajor.

Historia hadde satt seg fast

Med dette skulle en tro at det hele var over. Men historia om denne ulykka hadde satt seg så fast i minnet til folk på Ertvågøya, at etter en del år begynte ting å skje. Det ble etter hvert enighet om å reise et minnesmerke. Både lag og foreninger og flere kjente politikere, bl.a. daværende ordfører Knut Baardset, ble med i arbeidet. 24. august 1996 ble det foretatt avduking av en minnestein med navneplate. Nærmere 200 personer var til stede, deriblant flere søskentil Arnfinn Skjøstad. Det var flere representanter fra luftforsvaret tilstede, bl.a. den andre flygeren, Magne T. Sørensen og det skulle være den daværende sjefen for Ørland flystasjon, som sto for den formelle avdukinga.

Første minnestein

Kåre Folde kunne fortelle at dette var den første minnesteinen over en jagerpilot som er omkommet i Norge etter 2. verdenskrig. Magne T. Sørensen fikk et spesielt forhold til Aure, og i 2006 kom han tilbake og holdt en gripende 17. mai-tale.

Etter pausa tok søster til Arnfinn Skjøstad - Målfrid Skjøstad - ordet. Hun var kommet fra Trondheim sammen med to sønner for å overvære foredraget. Hun takka folket i Aure og spesielt Kåre Folde for alt arbeide han gjort i denne saka og som de etterlatte hadde satt stor pris på!

Neste møte er 26. september.