– Flytting av legevakten reduserer smitterisiko

Legevakt utenfor sykehuset reduserer risikoen for smitte inn i akuttmottaket hvor legevakten vanligvis ligger. Det er en av årsakene til at legevakten for Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll fra onsdag holder hus i det som tidligere var rådhuset i Frei kommune.