– Vi tok et valg som foreldre. Vi ønsket å flytte til et sted hvor det var et større miljø for hørselshemmede, sier Lena Marie Rognskog.

I 2019 flyttet familien på fire fra Frei til Oslo. Mor og far, Lena Marie og Are Rognskog, tok med seg barna Jonas Elian og Ada Kristine til hovedstaden. Hensikten var å få Jonas inn på en skole tilrettelagt for hørselshemmede fra og med førstetrinn.

– Vi var i dialog med skolen i Kristiansund, de var på tilbudssiden og tilbød å sende personell på tegnspråkkurs. I tillegg ville nok Jonas hatt behov for en assistent for tegnspråk, men vi ville vært sårbare i en slik situasjon. Hva om de med tegnspråkkunnskaper hadde blitt syke en dag, for eksempel, sier Rognskog.

Hun fortsetter:

– Vi ønsket at han skulle ha de samme mulighetene som andre barn, derfor mener vi det var viktig at han fikk tilrettelagt undervisningen med en gang. Legene avdekket at han var døv da han var tre år gammel, som er ganske sent, så han har allerede noen år å «ta igjen» på grunn av at vi ikke visste det tidligere.

Høsten 2020 startet Jonas i førsteklasse på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede. Rognskog sier at de absolutt har fått igjen for å flytte til Østlandet. Men nå har byrådet i Oslo foreslått kutt som vil påvirke skolehverdagen til seksåringen.

Opprop mot forslaget

I Oslo byråds skolebudsjettforslag til de kommende fire årene, er det foreslått en endring i finansieringsmodellen for spesialskoler. Det gjør at budsjettet til Vetland svekkes når elevtallet går ned, som igjen betyr at skoletilbudet blir dårligere.

– Det som foreslås er dramatisk for elevene, sier hun.

Det er lansert et digitalt opprop mot de foreslåtte endringene, oppropet har i skrivende stund over 1.000 signaturer.

– Det viser jo at dette er noe som betyr mye for mange, men jeg skulle gjerne sett at det var dobbelt-, trippelt- og fire ganger så mange signaturer, sier hun.

Tidens Krav sin samarbeidsavis Avisa Oslo, har også skrevet om de foreslåtte kuttene. De skriver at Vetland er Norges største skole i sitt slag, og et knutepunkt i miljøet for hørselshemmede og tegnspråklige.

Kuttene har også engasjert Oslo-politikere fra Høyre, FrP og Rødt. Felles for de tre partiene er det at de foreslåtte kuttene må sees på som uaktuelle.

– Denne gruppen må skjermes. Dette er smålig av byrådet. Ferdig med saken, sier Oslo Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan til Avisa Oslo.

Les mer om politikernes krav til byrådet i denne artikkelen av Avisa Oslo

Forsikringer fra byrådet

Avisa Oslo har forelagt byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap reaksjoner fra kilder og politikere. På e-post har AO mottatt denne uttalelsen fra byråd Inga Marte Thorkildsen, via byrådssekretær Kristian Takvam Kindt.

– I denne saken tror jeg alle er enige om at tilbudet til elevene på Vetland skole ikke skal svekkes og at det tegnspråklige fagmiljøet på skolen må opprettholdes. Vi tar situasjonen på Vetland skole på største alvor og Utdanningsadministrasjonen vil allerede denne uken møte skolen for å vurdere den økonomiske situasjonen. Jeg vil også følge opp saken og vurdere om det er behov for ekstra midler i år for å sikre at det unike fagmiljøet på skolen kan opprettholdes.

Tidens Krav informerer Lena Marie Rognskog om svaret fra byråd Thorkildsen.

– Det høres jo lovende ut, men politikere er politikere, så vi får se, sier hun.

Det viktigste for Rognskog, er at alle får et like godt tilbud, uansett utfordringer.

– Alle barn skal ha like muligheter i livet. Grunnlaget Jonas og elevene ved Vetland har for læring nå, er unikt. Jeg vet at det kuttes i både det ene og det andre rundt omkring, men jeg håper virkelig ikke de tar penger fra et tilbud til denne allerede sårbare gruppen.