Gå til sidens hovedinnhold

Flytter penger og støtter oppgradering av kirken

Kommunen er innstilt på å støtte arbeidet ved Mo kirke.

Mo kirke bygd i 1728 står foran en betydelig oppgradering. Etter en omfattende utbedring av tak og spir i 2009/10, er det nå istandsetting av kledninger med vannbrett, vinduer, takrenner og tårnet som står for tur.

– Dette er omfattende arbeid, og det må skje raskt. Alt arbeid og rapportering skal være ferdig innen utgangen av oktober i år, sa kirkeverge Ingeborg Nordlund i fellesrådet i Stangvik og Surnadal til Tidens Krav tidligere i vinter.

Riksantikvaren bidrar med tilskudd på 720.000 kroner, mens det er søkt om kommunalt bidrag på 280.000 kroner til prosjektet som har en kostnadsramme på 1,2 millioner kroner der fellesrådet stiller med 200.000 kroner i egenkapital/egeninnsats.

Bidrag fra kommunen

Denne uken kommer saken til behandling i formannskapet. Økonomisjef Marta Torvik er saksbehandler, og hun innstiller på at kommunen bidrar med 280.000 kroner, slik det er finansiert med.

Pengene hentes fra prosjektet utvidelse av Åsskard kirkegård. Der er det satt av to millioner kroner både i år og neste år. Det er sammen med fellesrådet kommet fram til at det er mulig å forskyve framdriften av dette prosjektet, slik at det brukes 280.000 kroner mindre i år, og tilsvarende mer neste år.

Kommentarer til denne saken