Flytter last fra vei til sjø

I august starter et prøveprosjekt der laks fra Midt-Norge går fra Hitra til Rotterdam med båt og ikke med bil. – Målet er at sjøtransport skal stå for halvparten av volumet, sier Jan Olav Bjerkestrand i Kysthavnalliansen.