Flytter barnehage fra sentrum til skoleområdet

Skei barnehage i Surnadal skal sammen med voksenopplæringen og integrering ta i bruk lokaler ved dagens barneskole på Øye i 2022.