Fram mot 2018 skal Avinor fase ut 14 av 22 radarer. Prosjektet heter NORWAM og har en kostnadsramme på drøyt 300 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding. Den nye teknologien skal angivelig gi bedre overvåking av luftrommet.

- I mai faset vi ut primærradarene på Sola, Flesland og Værnes, sier direktør for systemdrift i Avinor, Håkan Olsson i en pressemelding.

- Disse teknologiene forbedrer nøyaktigheten og presisjonen i beregningen av posisjonen til et fly, og denne informasjonen brukes av flygelederne i tårn og ved kontrollsentralene for sikker avvikling av flytrafikken, sier Olsson.

Teknologien som overtar er basert på nye bakkestasjoner, GPS og teknologier omtalt som henholdsvis WAM (Wide Area Multilateration), ADS-B (Automativ Dependent Surceillance-Broadcast) og ARTAS (ATM surveillance tracker and server).

Tryggere flytrafikk

Prosjektet til Avinor skal også bidra til en styrking av flysikkerheten på sokkelen, helt opp til Svalbard.

- Med den nye teknologien vil flygelederne til envher tid vite hvor flyene er i disse havområdene, slik vi i dag følger med på flytrafikken på fastlandet med dagens radarteknologi, sier Olsson.

Avinor skriver at det er stor helikoptertrafikk mellom fastlandet og olje- og gassinstallasjonene ute i havet. Det er også kraftig vekst i flytrafikken i nordområdene, som fly fra Finland, Russland, Tyrkia, Midtøsten, India, Pakistan, USA og Canada.

Avinor mener at luftrommet kommer til å være radarfritt innen 2035. I perioden fra 2019 til 2035 vil de siste åtte radarene til Avinor bli faset ut.