Betales det ikke innen fristen, blir det bøter.

Det er forskjeller i hvor langt de ulike selskapene har kommet med å tilbakebetale utestående refusjonskrav. Dårligst står det til med SAS, mener tilsynet.

– Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner per måned fra og med 1. desember, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Dersom pålegget ikke er etterkommet innen februar 2021, vil Luftfartstilsynet vurdere om månedsbeløpet skal økes.

Norwegian har varslet at de skal være à jour med utbetalingene innen utgangen av oktober, mens Widerøe har opplyst at de har lite igjen å tilbakebetale.

Tvangsmulkt vil også bli vurdert for de andre selskapene dersom de ikke følger den tidsplanen de selv har skissert overfor Luftfartstilsynet.

Luftfartsdirektøren opplyser at de har en god dialog med flyselskapene, og at de ser fram til at situasjonen er løst.

– Vi opplever at det har vært en positiv utvikling i hvordan flyselskapene har prioritert dette, etter at vi tok dette opp med dem før sommerferien. Det har tatt lang tid, og nå er det på tide å komme i mål med kravene, derfor setter vi en frist, sier han.