Jeg har vært med på noen møter med ungdomsrådet på Tingvoll. Sist møte kom kommunedirektøren og la frem budsjettet for 2023. Der fikk vi blant annet se at kommunen er helt på kanten til røde tall og har vært det de siste årene. Dette er jo en kjent sak.

Men det som sjokkerer meg mest er at det virker som om kommunen velger å bruke penger de får fra staten for å hjelpe ukrainske flyktninger til å fylle opp der det er for lite penger. Samtidig bygger de store dyre haller og planlegger nå et nytt sjukeheim i bygda. De velger rett og slett bort å hjelpe de mest sårbare, flyktningene. I klassen min har vi fire nye som ikke snakker norsk, og bare litt grunnleggende engelsk. De må sitte sammen med oss i klasserommet og høre på at en lærer snakker på norsk om celleånding og velferdsstaten. De forstår ingenting, og jeg skjønner ikke hvordan de holder ut.

De to norsktimene de har om dagen blir veldig spinkle med tanke på at kommunen hadde 17 millioner til akkurat dette. De burde hatt tilrettelagte skoledager hvor de lærer mer enn matte og norsk. De går nemlig også i 10. klasse og de vil også i det minste ha muligheten til å studere når den tid kommer. De trenger også å ha alle fagene vi har, bare at undervisningen foregår på ukrainsk/russisk.

Vi i ungdomsrådet på Tingvoll er alle enige om at midlene burde brukes til det de opprinnelig ble gitt til. Dette er et stikk til politikerne i kommunen, og de unge på Tingvoll håper virkelig dere kommer til å gjøre skolehverdagen bedre for flyktningene.