Jeg har skrevet om dette før, at SAS bør miste konsesjonen på ruteflyging i Norge fordi de ikke klarer å overholde rutetidene og kansellerer avganger.

Men, det er ingen krav om konsesjoner lenger i luftfarten. Markedet selv skal regulere disse tjenestene.

Jeg tok kontakt med Samferdselsdepartementet, som bekreftet at slik er det. Det er fri konkurranse i luftfarten. Det stilles ingen krav til flyselskapene fra statens side. De kan dermed gjøre akkurat som de vil. Det hele er markedsregulert, er svaret de gir.

– Det er opp til politikerne å gjøre noe med problematikken, sier byråkratene i Samferdselsdepartementet.

– Hvis SAS ikke overholder rutetidene og kansellerer avganger kan løsningen være å fly med andre flyselskap, sier de videre.

Som kunde har du visse forbrukerrettigheter, når SAS ikke overholder sine forpliktelser.

Men det er svært vanskelig å nå frem i systemet. Skjemaet en kan fylle ut på deres nettside er problematisk å sende inn. Sender du e-post, svarer de ikke. Ringer du, svarer de sjelden på norsk.

Her må noen på banen for å rydde opp.

Les også

Du kan ikke lenger stole på SAS