Høyreregjeringen har ikke bevilget penger til en eneste stilling i barnevernet i denne regjeringsperioden. Likevel står Barne- og familieministeren fram på TV og i medier og skryter av at det under denne regjeringen er kommer flere stillinger. Flere ansatte har kommet pga. vedtak i Stortinget og fordi kommunene har tatt grep selv.

Arbeiderpartiet har hvert år videreført politikken fra Stoltenberg-regjeringen når det gjelder å øremerke stillinger til det kommunale barnevernet og la i 2019 inn 200 mill. til det. Og vi har nå lagt fram forslag om å innføre en bemanningsnorm.

Dette er i tråd med mange andres mening. Barneombudet, Landsforeningen for barnevernsbarn og ansattes organisasjoner har i alle budsjetthøringer pekt på at det er behov for flere stillinger fordi barna trenger mer tid til å fortelle sine vanskelige historier. Det trenger de for at vedtakene og tiltakene skal bli riktige og gode. Ansatte har tatt initiativ til en landsomfattende kampanje, #HEIERNA, der dette er eneste sak.

Det er beklagelig at den mye barne- og familieministeren viderefører linjen til høyreregjeringen. Jeg håper #HEIERNA kampanjen klarer å få ministeren på nye tanker.