[Nidaros]: Flere leger på St. Olavs hospital vurderer å slutte etter innføringen av Helseplattformen. Det skriver NRK Trøndelag torsdag morgen.

Helse Møre og Romsdal skal innføre Helseplattformen 29. april 2023.

12. november 2022 ble det nye journalsystemet tatt i bruk på St. Olavs hospital i Trondheim, med mål om at aktiviteten og bemanningen ved sykehuset skulle være tilbake til normalen fire uker etter innføringen.

Nå har legeforeningene utført en undersøkelse blant de ansatte.

Ifølge NRK er det 819 St. Olav-ansatte, i hovedsak leger, som har besvart undersøkelsen. Av 540 overleger, svarer 297 at de i stor grad er bekymret for at Helseplattformen medfører at de gjør feil når de behandler pasienter.

239 overleger har også svart at de etter innføringen av det nye journalsystemet leter aktivt etter en ny jobb, vurderer å bytte jobb eller å pensjonere seg tidligere enn planlagt, skriver NRK.

Det omstridte journalsystemet ble først tatt i bruk i kommunen i mai. St. Olav, som først skulle innføre systemet i april, valgte å utsette innføringen til midten av september, og deretter til midten av november.

I forkant av innføringen møtte 300 personer opp i demonstrasjonstog for å få stoppet journalsystemet, mens det fra flere hold har vært høylytte protester mot Helseplattformen.

Blant annet har journalsystemet møtt hard motstand fra fagfolk på St. Olav.

Aasved har tidligere forklart at sykehusene i Midt-Norge var de siste i verden som brukte journalsystemet «Doculive», et system som ikke lenger støttes. Derfor gikk Helse Midt-Norge inn til anskaffelse av et nytt journalsystem.