I april, mai og juni var det legemeldte sykefraværet i Møre og Romsdal på 5,8 prosent, en økning på 6,9 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Økningen i sykefraværet har vært størst i statlig og kommunal forvaltning.

– Ansatte blant annet innen undervisning, helse og sosialtjenester har nok opplevd en merbelastning som følge av koronapandemien, og er også særlig utsatt for smitte på jobb, sier direktør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal i en pressemelding, og legger til:

– I 2020 utgjorde sykdommer i luftveiene en stor andel av økningen i fraværet. Fravær som følge av sykdommer i denne diagnosegruppen er nå på vei tilbake. Nå ser vi en økning i diagnosegruppene muskel- og skjelett, psykiske lidelser og allmenne og uspesifiserte diagnoser.

I Kristiansund var sykefraværet i 2. kvartal på 6 prosent (økning på 9 prosent). I Molde var sykefraværet 5,4 prosent, i Ålesund 5,6.

To nordmørskommuner hadde nedgang: Averøy 6,2 (nedgang på 2 prosent) og Smøla 6,2 (nedgang på 6). Størst var den prosentvise økningen i Surnadal, som hadde 6,1 prosent sykefravær (økning på 14 prosent). Sykefraværet i de andre nordmørskommunene var: Sunndal 3,7, Aure 5,6, Gjemnes 5,9 og Tingvoll 6,2.