Flere har reist fra Kvernberget enn Årø i år

Kristiansund har større passasjertrafikk enn Molde når alle reisetyper er med i beregningen.