F-b.no: Over 120.000 kjøretøy har blitt kontrollert for beltebruk første halvår av 2022. Resultatet var at det ble utstedt over 200 flere gebyrer for beltebruk sammenlignet med året før.

– Å bruke bilbelte er et av de enkleste trafikksikkerhetstiltakene som finnes og det er foruroligende at vi utsteder flere gebyrer for dette i år enn i fjor, sier Jan Erik Myhr i Statens vegvesen.

Til tross for at Statens vegvesen utførte flere kontroller på samme tid i fjor, ble det under årets kontroller avdekket flere personer som droppet bilbelte.

Over 122.000 kontroller ble gjennomført første halvår i 2022. Av disse var det litt over 1200 som ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte. På samme tid i fjor ble det gjennomført nærmere 129.000 kontroller, der kun litt over 1000 ble bøtelagt.

– Selv om de fleste bruker bilbelte, er det likevel overraskende at så mange ikke bruker det, siden vi vet at det har svært god effekt om ulykken er ute, forteller Myhr.

Rundt 4 av 10 som er drept i bilulykker i år har ikke brukt bilbelte, viser ulykkesanalysene til Statens vegvesen. Myhr håper at alle som nå er ute og kjører i sommertrafikken tar i bruk bilbelte, viser hensyn til andre medtrafikanter, holder seg til fartsgrensen og har sin fulle oppmerksomhet på trafikkbildet.

Dersom man blir observert kjørende uten bilbelte av en av Statens vegvesens kontrollører blir man ilagt et gebyr på 1.500 kroner.