Å begynne i barnehage er en stor overgang for barna våre, kanskje den aller største? Det kjennes i hvert fall slik ut når man står midt opp i den. Plutselig skal de ut fra de kjente og trygge omgivelsene hjemme med familien og inn i en ny og spennende hverdag i barnehagen. Det er ikke bare for de yngste at overgangen er stor. Oppstart i barnehage er en vel så stor overgang for foreldrene som skal levere barnet sitt i barnehagen, overlate ansvaret til noen andre og dra videre ut i en hektisk hverdag.

Trygghet

For at denne nye hverdagen skal være god, både for barna og foreldrene deres, er følelsen av trygghet en forutsetning. Da blir det å bygge tillitsfulle relasjoner med de ansatte avgjørende.

For ledere og ansatte i barnehagene er nettopp det å skape en trygg og god overgang en prioritert målsetting. Det er en stor tillit foreldrene viser ved å overlevere det kjæreste de har hver morgen i garderoben, en tillit vi ansatte verdsetter og ønsker å leve opp til.

Ofte hører vi foreldre trekke fram verdien av det å møte et kjent fjes i garderoben, en som tar imot dem med et smil, som avgjørende for å gjøre overgangen god. Det er betryggende med ansatte som lytter og som lærer barnet godt å kjenne. Ansatte som rolig og tålmodig stilner gråten etter å ha vinket til mamma eller pappa fra vinduet før de løp videre ut gjennom porten. Ansatte som legger til rette for at hvert enkelt barn trives og utvikler seg som en betydningsfull del av fellesskapet. For å lykkes med dette, er det avgjørende at vi har nok ansatte til stede gjennom hele dagen, slik at vi kan gi hvert barn den nødvendige oppmerksomheten og oppfølgingen det trenger.

God kompetanse

Som en del av lærerprofesjonen gjennom mange år, kjenner vi oss trygge på at barnehagelærerne har god kompetanse om hva som skal til for å bygge gode relasjoner med barna og foreldrene deres. Barnehagelæreren har god kunnskap om lek og barndom, om språkutvikling og motorikk. Om vennskap og samspill. Ja, alt dette som foreldre er opptatt av for sine barn og mye mer til.

For likeså viktig som et tilstrekkelig antall ansatte, er også kompetansen i personalgruppa. For at den nye hverdagen i barnehagen skal bli en god opplevelse for barna, for at de skal få venner, oppleve mestring og glede, mening, læring, lek og utfoldelse, for at barna skal få en barnehagehverdag som føles trygg, inkluderende og støttende – ja, da trengs det også flere barnehagelærere. Hvorfor? Fordi det å gi hvert enkelt barn disse mulighetene krever god nok tid til hvert barn, men også god kunnskap om pedagogisk ledelse av barnegruppen. Barnehagelæreren har både faglig, pedagogisk og etisk kompetanse, en allsidig kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø.

Derfor sier vi i Utdanningsforbundet ja til flere barnehagelærere og nok ansatte i barnehagen i hele åpningstiden! Det fortjener både vi ansatte, barnehagebarna og foreldrene deres.