Flere avvik gjør at fylkesmannen truer med å trekke tillatelsen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ser alvorlig på flere av avvikene hos Miljøservice Averøy, nå vurderer de å trekke tillatelsen om avvikene ikke utarbeides innen gitt frist.