Ferske tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at 542 bilførere blåste til rødt i Møre og Romsdal politidistrikt i 2022. Det er en oppgang fra 435 anmeldelser i 2021.

Organisasjonen MA – Rusfri Trafikk er svært bekymret over utviklingen.

– At så mange har tatt valget om å kjøre ruspåvirket i Møre og Romsdal politidistrikt er urovekkende og skuffende. Samtidig vet vi at det kjøres rundt 200.000 kilometer bare i alkoholrus hver dag, så det reelle tallet er nok langt høyere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i en pressemelding.

Viser ikke hele bildet

Organisasjonen mener at ruskjøringstallene fra UP ikke viser hele bildet. Denne gangen mener organisasjonen at det likevel er grunn til å tro at de økte tallene på anmeldte faktisk betyr flere ruskjørere.

– Ruskjøringstallene sier i utgangspunktet bare noe om hvor mange som blir tatt og ikke hvor mange som faktisk fyllekjører. I fjor ble det imidlertid gjennomført en KUPP-undersøkelse (kjøring uten promillepåvirkning) av Utrykningspolitiet som viser at mengden ruskjørere har steget. Det gir selvfølgelig stor grunn til bekymring. Spesielt når vi har tallene på omkomne i bakhodet, sier Kristoffersen, som legger til at undersøkelsen det henvises til, blant annet viste en kraftig økning i «dagen derpå»-promille.

I Møre og Romsdal omkom tre personer i trafikken i 2022. Det nasjonale tallet endte på 118 omkomne. Allerede i august hadde flere mistet livet i trafikken enn hele 2021 til sammen.

– Vi vet fra tidligere år at rundt én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus. Det blir derfor interessant å se om de høye dødstallene i fjor henger sammen med ruskjøringstallene. Det får vi svaret på når ulykkesanalyserapporten kommer senere i år, fortsetter Kristoffersen.

«Dagen-derpå»

I desember tilbød organisasjonen frivillig «dagen-derpå» promilletesting til julebordsgjester på flere hoteller. Et av stedene ga måleren utslag over lovens grense på 15 stykker, før de skulle reise hjem.

– I dette tilfellet var det i utgangspunktet lovlydige personer som ikke visste at de hadde promille. Det er et problem i seg selv og viser at mange ikke tar inn over seg faren de kan utsette andre for. Kjøring med promille er like risikofylt enten man vet om det eller ei, og det er alltid utilgivelig. Inntil vi får bukt med all ruspåvirket kjøring, vil vi ikke nå Nullvisjonen, avslutter Kristoffersen.

Tips fra publikum utgjør normalt halvparten av de som politiet tar.