Fjern moms på matvarer og strøm – eller skal valget for enkelte måtte stå mellom mat eller varme?

Vi står foran betydelige økninger i mat- og energipriser som rammer de gruppene med svakest økonomi i landet hardest. Uansett økonomisk bæreevne må alle betale det samme for mat og strøm. Moms er en usosial belastning som fører til større ulikheter i samfunnet. Staten profitterer grovt på avgiften som ikke kommer forbrukere til gode.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) forventer at den nye regjeringen fjerner unødvendige avgifter som et skritt for å utjevne forskjellene i landet, slik som Ap og Sp gikk til valg på.

NKP påpeker at kravene nedenfor er akutt «nødhjelp» i et kapitalistisk urolig markedssystem med gjentakende kriser som må endres. Vi mener at følgene tiltak må til i et av verdens rikeste land for å skape større likhet nå:

Moms på matvarer og strøm trappes gradvis ned i statsbudsjettet som legges fram i 2022.

Økte økonomiske overføringer til primærnæringene må ikke automatisk øke utsalgsprisene på mat. De tre store mellomleddene har monopol på matleveranser til utsalgsstedene. De må komme under priskontroll og ikke fritt ta ut enorme fortjenester som ikke kommer forbrukerne til gode.

Fjern elavgiften på strøm.

Øk bostøtten og økonomisk stønad til livsopphold.

Innfør elavgift på strøm som eksporteres ut av landet. Dette vil redusere eksporten, øke krafttilbudet og redusere strømprisen i Norge. Inntektene skal gå tilbake til husholdningene i form av lavere strømpris.

Avbyråkratisere strømmarkedet. Forenkle tilbudene fra strømleverandørene slik at det blir mer brukervennlig for alle. Utjevne prisforskjellene i landet, og skape forutsigbarhet i strømregningene.

Norsk kraft bør komme industrien og husholdningene våre til gode, og bør ikke brukes som en del av klimapolitikken til EU og Storbritannia. I tillegg er NKP motstandere av å kaste bort store deler av kraftoverskuddet fra land på å elektrifisere norske oljeplattformer.

Gjennomfør en storsatsing på å oppgradere norske vannkraftverk. Si nei til utenlandskabler som presser opp norske kraftpriser.

Les også

Straumprisar: Når vi slepp marknaden fri