Nylig fikk de sykehusansatte i Molde beskjed om at P-plassene ved sykehuset ville koste mer enn 3.000 i året med nærmest umiddelbar ikrafttredelse, som følge av en avtale med Molde parkering AS. Hvilket praktisk problem innføring av betaling konkret ville løse, bortsett fra å fylle Molde parkering AS sine lommer, det vet ikke jeg. Det ville ført til at ansatte som kanskje er sprekere enn den gjennomsnittlig besøkende avlegger større distanser til fots, for å så skape mer parkeringskapasitet for den siste målgruppen. Det er teorien. Likevel forblir parkeringstrykket uendret. Dessuten skapes det et annet problem, kalt nedsatt motivasjon.

Bortsett fra sannsynligheten at Helse Møre og Romsdal rettmessig bryter arbeidsavtalen til de ansatte på grunn av ensidige endringer i de grunnleggende arbeidsvilkårene, er det igjen påfallende at sentrale vedtak igjen overkjører arbeidstakernes behov. Det står i sterk kontrast med det stolte interndemokratiet i Helse Møre og Romsdal hvor alle kan bli del av. Helse Møre og Romsdal skriver ironisk nok på sine hjemmesider at respekt er en kjerneverdi.

Attraktivt miljø

Man kan velge et attraktivt arbeidsmiljø eller velge det bort. Eksempelvis tar vi den nye brannstasjonen i Oslo sentrum. Til skrekk og gru ble ingen parkeringsplasser til ansatte tegnet inn i planene. Det fikk de til å reagere sterkt, men det rødgrønne bystyret syntes at de ansatte bare kunne benytte seg av kollektivtrafikken med Oslo S på fem minutters gangavstand. Et vedtak preget av 100% ideologi og null prosent grunnleggende, menneskelige innfridde behov. Null bakkekontakt, når du spør meg.

De som sier «ja, hvorfor ikke liksom?» tilrår jeg ikke bare å sette seg inn i arbeidsskjemaer til brannfolk, sykepleiere og leger, men anbefaler jeg å lese mer om Abraham Maslow. Den russisk-amerikanske forskeren var spesialisert i atferdspsykologi. I 1943 fant han ut at menneskets behov kan oppfattes som en pyramide, en form hvor bunnen er bredere og mer avgjørende enn toppen, gitt at den fungerer som bærende fundament. Helt nederst i pyramiden ligger altså de mest vesentlige behovene. Er ikke de oppfylt, er fundamentet ikke sterkt nok, og kollapser pyramiden. Øverst i pyramiden finner vi diverse ønsker som egenverdi, personlig vekst og status.

Grunnleggende behov

Gratis parkering rett ved arbeidsplassen for sykehusansatte er i denne sammenheng et grunnleggende behov, på lik linje med et effektivt renhold og tilsynelatende noe så trivielt som ergonomiske kontorstoler. Så hvis det er noe i det hele tatt som burde fjernes, så er det ikke gratis P-plasser til sykehusansatte, men et par helsebyråkrater som får for mye betalt for å vedta sånne mobbeordninger som dette.

Dessverre er også det nye sykehuset SNR preget av «survival of the fittest»-ideologi med ønske om avgrensing av p-plasser og satsing på gåing og sykling. Tankegods som klinger godt i politikernes ører, men helt ubrukelig når vi snakker om pasienter og besøkende på et avsides sted. Hvordan får vi fornuften inn igjen i det politiske miljøet?