Nordlandet grendalag er kjent med at det igjen beklageligvis foreligger forslag om privatisering av Fjellveien i Aure kommune.

Fjellveien er viktig både som pendlervei og den benyttes også til næringsvirksomhet (landbruk og transport). Det aller viktigste argumentet for å opprettholde Fjellveien som kommunal vei er imidlertid denne veiens funksjon som beredskapsvei. Vi opplever flere ganger pr år at Torsetsundbrua er stengt pga sterk vind eller vedlikehold. Eneste alternativ for utrykningskjøretøy som politi, brann og ambulanse ved slike situasjoner er da Fjellveien. Når det gjelder å berge hus og hjem, og når liv og helse står på spill, teller som kjent hvert minutt og hvert sekund. Med bakgrunn i Fjellveiens funksjon som beredskapsvei vil Nordlandet grendalag på det sterkeste fraråde privatisering av denne veien. Vi savner også en ROS-analyse i denne forbindelse. Hvis ikke det foreligger en ROS-analyse, vil vi anbefale Aure kommune at det utarbeides en slik.