Kommunene vil ha betaling fra havbruksnæringa

Ekstra: Arealavgift for havbruksanlegg betyr ikke økte utgifter for næringa. I dag er det staten som får disse pengene. Smølaordfører Roger Osen står bak kravet. Her på ett av Marine Harvests anlegg på Smøla. ARKIVFOTO

Ekstra: Arealavgift for havbruksanlegg betyr ikke økte utgifter for næringa. I dag er det staten som får disse pengene. Smølaordfører Roger Osen står bak kravet. Her på ett av Marine Harvests anlegg på Smøla. ARKIVFOTO

Artikkelen er over 5 år gammel

Nettverk for fjord- og kystkommuner ber regjeringen spille på lag for å få realisert arealavgift fra havbruksnæringa til vertskommunene.

DEL

Kommunene i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK), mener at de kommunene som stiller sine arealer til disposisjon, må få stabile årlige inntekter fra havbruksnæringa.

– Dette kan sikres gjennom innføring av en såkalt arealavgift til vertskommunene, sier styremedlem og aureordfører Ingunn Golmen.

Åpner arealer

Nettverk for fjord- og kystkommuner, med sine 59 medlemmer over hele landet, har lenge jobbet for miljøvennlig vekst i havbruksnæringen.

– Situasjonen i dag er at havbrukskommunene legger til rette for areal til næringen uten at det gir stabile årlige inntekter. Fortsatt vekst i havbruk forutsetter at kommunene fortsetter å åpne sitt sjøareal for havbruk. Vi har derfor store forventninger om at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett følger opp flertallet i Stortingets kommunalkomité, sier Golmen.

I desember sluttet komiteen seg til prinsippet om at kommunene bør få sin del av den årlige verdiskapingen.

– Vi har foreslått for regjeringen en løsning som er ubyråkratisk og enkel. Nye utredninger bør ikke være nødvendig etter at saken har blitt vurdert både av Stoltenberg og Solberg-regjeringen. Nå er det tid for politisk handling.

Viktig sak

– Vi ber regjeringen om ikke å ødelegge muligheten for å skape nye arbeidsplasser i havbruk, sier aureordføreren, som støttes av ordførerne i Kristiansund, Smøla, Halsa, Tingvoll og Averøy.

– Dette er en svært viktig sak, som vi har jobbet lenge for å få gjennomslag for, fastslår Golmen. Hun legger til at også næringen forstår tankegangen.

Ikke økt kostnad

I dag er det staten som får pengene kystkommunene ønsker. For havbruksnæringen behøver det dermed ikke å bety økte kostnader om kommunene får mer av inntekten.

– Tvert imot vil det være en fordel for næringen, fordi kommunene gjennom en slik ordning vil åpne større sjøareal til havbruk. En arealavgift vil gjøre det lønnsomt for kommunene å legge til rette areal til næringen, sier Golmen.

Økt areal er også en viktig forutsetning for videre vekst i næringen i tråd med prognosene som foreligger, og for at veksten blir mer miljøvennlig.

Ekstra millioner

– Avgiften er anslagsvis 240 millioner kroner i året for hele landet. Det kan dermed gi en del ekstra millioner til hver enkelt kommune, sier Golmen, som tror på et flertall i Stortinget for en slik ordning – i en eller annen form.

– Men først må regjeringen åpne for det.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken