Gå til sidens hovedinnhold

Fire sitater fra Frank Sve om Møreaksen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frank Sve og Frp har gjort en stor jobb i flere år med samferdselsministeren i to regjeringer og har lykkes med å få Møreaksen inn på NTP. Frp sin samferdselsminister vedtok Møreaksen i 2014, vel vitende om alt som står om teknologisk utvikling m.m. i KVU. I regjering fulgte Frp de demokratiske prosessene til punkt og prikke. Jeg vil her servere fire sitater fra Frank Sve i RB 06.16.2016 om hans syn på Møreaksen og de demokratiske prosesser

Sitat 1:

Vi må huske på at Møreaksen er besluttet av regjeringen. Trasévalget er tatt. Og beslutninga regjeringen har fattet om Møreaksen, er basert på vedtak i Molde kommunestyre og vedtak i fylkestinget. Begge organ ønsker Møreaksen.

Sitat 2:

Møreaksen har vært til behandling både i kommunestyrer og i fylkestinget. Møreaksen-planene har vi arbeidet med i flere år. Prosjektet har vært innom tre regjeringer, og til slutt bestemte samferdselsministeren og regjeringen hvor traseen for ferjefri E39 skal gå. Den skal krysse Romsdalsfjorden slik Møreaksen er planlagt. Det nytter ikke å løpe etter toget når toget har forlatt stasjonen, sier Frank Sve.

Les også

Romsdalsfjorden – har du forstått oppgava?

Les også

– Feil å sammenlikne Romsdalsfjordtunnelen med Rogfast

Les også

Møreaksen: – Du har utført nok politiske piruettar no, Sve!

Les også

Fleire og fleire vil vere med i bussen mot Møreaksen

Sitat 3

Dette oser av omkamp på omkamp. Sekkfast-prosjektet har vært løftet fram, blitt vurdert og forkastet til fordel for Møreaksen Det vil alltid være noen forståsegpåere som forsøker å ha andre løsninger enn de som er vedtatt etter en demokratisk prosess. Men skal vi fortsette med omkampene, får ikke Romsdal rikket et komma i samfunnsbygginga.

Sitat 4

Sve understreker at ett av hovedargumentene for å bygge ferjefri E39 og fjordkryssinger gjennom Møreaksen, er å få knyttet de tre byene i fylket tettere sammen. Og skape enklere bo- og arbeidsregioner. Legges E39 utenom Molde, som er en helt sentral del av E39-tenkningen, mister vi mye av samfunnsgevinsten. Det er ikke først og fremst raskeste veg til Trondheim som er målet, men å få knyttet nærings sterkeregioner på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre tettere sammen. Da er Møreaksen løsningen, sier Frank Sve.

Sitater slutt.

Så som den observante leser sikkert vil oppfatte, så er det langt fra bare de tekniske løsninger Frank Sve løper fra. Hva Frp mener i dag og i morgen er det for «folk flest" umulig å fatte.

Innfallsvinkelen vil i stor grad basere seg på hva som i størst grad kan splitte. Det er jo der den store gevinsten ligger, langt høyere prioritet enn å bygge vei og samfunn.

Kommentarer til denne saken