Fire av disse er innlagt på Kristiansund sjukehus. Statusen for disse er følgende:

To pasienter ligger på kohortavdelingen, og tilstanden er stabil for disse. To pasienter får intensivbehandling, og tilstanden for disse er alvorlig, men stabil.

Helse Møre og Romsdal opplyser i en pressemelding at én ny pasient er innlagt i Ålesund, men at det ellers er uforandret fra fredag.

Ved Ålesund sjukehus er det nå to innlagte koronapasienter ved kohortavdelingen. Tilstanden til begge er etter forholdene god.

På Molde sjukehus er det også to pasienter. Tilstanden for den ene er fremdeles alvorlig, men stabil. Den andre pasienten ligger innlagt ved kohortavdelingen, og er i bedring.

I Volda er det to innlagte koronapasienter. Den ene er på intensiven, og tilstanden er fremdeles alvorlig, men stabil. Den andre pasienten ligger på kohortavdelingen, og tilstanden er etter forholdene god.