Veidekke og Mesta kan få hver sin driftskontrakt på Nordmøre – men finregningen kan avgjøre. I den ene kontrakten er det kun en snau million kroner som skiller de to. Det er veier24.no som skriver dette onsdag.

Møre og Romsdal fylkeskommune lyste i desember ut to nye driftskontrakter, for henholdsvis ytre og indre Nordmøre. Nå er tilbudsfristen ute.

Slik ser tilbudene ut for driftskontrakt Indre Nordmøre (priser eks. mva.):

Veidekke Industri 285.950.063

Mesta 289.505.333

Svevia Norge 290.345.156

Presis Vegdrift 329.758.802

... og driftskontrakt Ytre Nordmøre:

Mesta 351.421.719

Veidekke Industri 352.577.367

Tilbud skal nå kontrollregnes og evalueres før noe blir avgjort.

Ifølge veier24.no lå fylkeskommunens anslag for totalverdiene av kontraktene på 283 millioner kroner for indre Nordmøre og 317 millioner kroner for ytre. De to billigste tilbudene summert er på vel 637 millioner kroner, fem-seks prosent høyere enn anslagene.

Det er verdt å merke seg at det kun er en snau million kroner skiller tilbudene for driftskontrakt Ytre Nordmøre.