Det finnes et utall oppfatninger av hva ledelse er, og hvordan begrepet skal defineres. Men at ledelse har en betydning kan de fleste bli enige om, og vi merker det når det ikke fungerer. Det gammelnorske ordet «leida» ble brukt i betydningen å sette i bevegelse, føre og følge. Egentlig ganske greie stikkord å ha med seg når man skal snakke om regionalt lederskap.

Første januar 2020 våkner vi opp til et nytt regionlandskap, der vi i Møre og Romsdal fortsatt er en egen region. Men vi er ikke den samme regionen som før. Som følge av regionreformen skal regionen ivareta nye oppgaver. Så ser vi også at regioner som endrer form og størrelse er i full gang med å rigge seg til for en ny virkelighet. Trønderne er allerede i gang, etter at Nord- og Sør-Trøndelag ble ett fylke fra og med 2018. De har gått inn i dette med imponerende energi, og det virker som de har etablert et aktivt og godt felles lederskap.

Møre og Romsdal fylkeskommune har startet et prosjekt der fylkeskommunen sammen med Fylkesmannen, regionale statsetater og regionale aktører som Helse Møre og Romsdal, universitet og høyskoler, KS, NHO, LO, regionråd og kommuner skal arbeide for å samle og styrke regionen fram mot 2025.

Et nært forestående tiltak for å bidra til dette er Nyttårskonferansen 2019, 10.–11. januar, der fylkeskommunen sammen med Fylkesmannen, NAV og KS inviterer ledere i offentlig sektor. Der skal det jobbes med muligheter og utfordringer for fylket, oppdrag fra nasjonale myndigheter, og sist men ikke minst – lederskap og framtiden for regionen.

Det siste er kanskje det viktigste – og det mest krevende. Når vi ser på det offentlige ordskiftet og de regionale temaene som har vært på dagsorden de siste årene, er det vel ingen overdrivelse å si at det har vært mange krevende saker. Fremover må vi klare å finne et fellesskap og en kraft til det regionale utviklingsarbeidet, ellers taper vi det som nok blir en kamp både om ressurser og hoder. Når vi har satt opp lederskap som tema i konferansen er det fordi dette krever nettopp det – et godt og felles regionalt lederskap, der vi ikke bare skal føre, men også følge.

Men hvordan skal vi få til det? Eksisterer det et felles lederskap? Eller er det bare en gruppe ledere for ulike organisasjoner med ulike oppdrag, gitt av ulike oppdragsgivere? Hvis det er noe vi kan kalle et felles regionalt lederskap, hva består i tilfelle det av? Hvordan skal det ivaretas? Hvordan skal samarbeidet rigges? Hvordan håndterer vi uenighet og motsetninger? Hvordan oppfører vi oss som ledere hvis vi skal framstå noenlunde samlet for noe mer enn vår egen organisasjon? Hvordan gjør vi i fellesskap spennet mellom politikk, fag og administrasjon til noe dynamisk og utviklende? Hva er lederoppgaven hvis vi sammen skal styrke regionen?

Dette er spørsmål vi skal ta tak i på Nyttårskonferansen. Sigrun Vågeng, administrerende direktør i NAV, og Grete Asplund som er direktør i Sweco, samt redaktørene i Tidens Krav, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten, alle med erfaringer i å lede krevende komplekse organisasjoner, vil innlede om disse temaene.

Dette vil gi et godt og interessant grunnlag for arbeidet med å stake ut en kurs for hvordan vi skal bevege, føre og følge hverandre i Møre og Romsdal som ny region fra 2020.