Forrige torsdag arrangerte Statens Veivesen folkemøte i Batnfjord for å fortelle om status for ny vei oppover Batnfjorden. Veien er besluttet bygd av Stortinget så veien blir nok bygd dersom ikke Vedum fra Senterpartiet reverserer dette også. Vi fikk en grei orientering og fikk stille spørsmål og komme med innspill. De sier at de har fått et oppdrag med en økonomisk ramme som de må forholde seg til og det forstår vi. Staten har ikke bevilget nye penger til veien, de har tatt penger fra andre prosjekter så så langt vil det ikke koste Staten noe ekstra.

For å gjøre det helt klart, vi som bor i Batnfjorden har ikke bedt om ny vei. Vi har bra nok vei til Hjelset og Molde vi. Det er storsamfunnet som vil ha ny vei og den kommer vel hovedsakelig pga det nye sykehuset på Hjelset og det aksepterer vi, MEN vi aksepterer ikke å få en så stor belastning som rammen til Veivesenet tilsier. Det betyr nemlig at det blir en vei som går gjennom bygda oppe i dagen. Dette vil skade landbruket svært mye, mange vil få gårdene sine delt i to, samt at vi alle får økt støy og at bygda ellers også blir delt i to. Den eneste løsningen vi aksepterer er tunell fra Astad og lengst mulig oppover dalen. Dette ble det gitt klar beskjed om fra bl.a. meg og ordføreren.

Det er derfor svært gledelig at det på folkemøtet ble opplyst fra en bonde at han hadde hatt besøk av Jenny Klinge og Geir-Inge Lien. De hadde nemlig lovt at penger ikke skulle være noe problem, det skule de sørge for. Vedkommende som uttalte dette er svært troverdig så dette har vi ingen grunn til å tvile på. Dessverre så har ikke Veivesenet fått beskjed om dette så de må fortsette sin planlegging for begge alternativer og slik sett kaste bort tid og penger på å utrede et alternativ som ikke er aktuelt. Jeg sendte for sikkerhets skyld e-post til Klinge og Lien for å få bekreftet at de ordnet med bevilgningen, men har ikke fått svar. De får sikkert mange henvendelser så en e-post fra en Høyremann, attpå til fra en gammel Høyremann, blir vel ikke prioritert, men det er også mange Sp-velgere i bygda som også vil ha svar så ny tyr jeg til media slik at svaret kan bli gitt der og ikke til meg. Vil Statens Veivesen få beskjed om at det kommer det penger til tunellalternativet? Vi har ikke behov for forklaringer eller bortforklaringer, svar bare Ja eller Nei.

Forøvrig bør vel ordføreren i Kristiansund og kommuner ellers på ytre Nordmøre engasjere seg i dette, det er de som vil få mest nytte av veien og at de selvsagt støtter oss i Gjemnes mht tunellalternativet.