Jeg har nettopp sett filmen «Generasjon Utøya». Det var en veldig sterk film som gjorde inntrykk på meg. Dette var en viktig film, - og den var svært godt laget, synes jeg. Jeg har tenkt mye på filmen etter at jeg så den.

De grufulle terrorhandlingene som høyreekstremisten ABB utførte mot AUF-ungdommer på sommerleir på Utøya vekker vonde minner. Terroren ble utført mot arbeiderpartiungdommene på grunn av verdiene de står for og tror på. Verdier som for vøvrig mye av det norske samfunnet er bygd på og som slik også må sies å bli delt av mange i Norge. På den måten kjentes den høyreekstreme terroren på Utøya også som et anslag mot de fleste av oss.

Og midt i alt det grusomme som skjedde på Utøya stod noen av «våre egne ungdommer» fra Kristiansund og Averøy. Ina Rangønes Libak, Line Hoem og Astrid V. Hoem var blant de som var der den dagen det skjedde. De overlevde grusomhetene til slutt, men det var bare så vidt. Ingen av oss andre kan vel greie å forestille seg fullt ut hva de tre gjennomgikk av redsel, frykt og angst for at terroristen skulle ta dem. Heller ikke er det lett å skjønne hva de tre har opplevd i livene sine av vansker og utfordringer i etterkant av terroren.

Men, - så kommer altså denne filmen som på mesterlig vis gir oss innblikk i noe av det som skjedde og hvordan de har taklet utfordringene sine. Gjennom gode og nære portrettintervjuer/personskildringer i filmen får vi følge dem på nært hold i hverdagen etter at terroren rammet dem så hardt.

Og det er sterke historier vi får høre om, - om fysiske og psykiske utfordringer, om familieliv, om tro og håp og videre kamp for samfunnsverdiene de tror på. Men også om angsten og redselen for å bli angrepet igjen, om vanskene med «å bli seg selv» igjen.

Jeg får bare lyst til å si høyt at jeg er imponert over dere Line, Ina og Astrid – og dere andre AUF`ere - som dessverre fikk oppleve dette. Imponert over hvordan dere lever med disse forferdelige erfaringene videre i livet, om hvordan dere takler alle utfordringene, - og ikke minst hvordan dere greier å reise dere igjen og står på videre for saker dere brenner for. Jeg er dypt imponert over hvordan dere står fram og byr på dere selv i filmen. Slik gir dere oss andre innblikk og økt kunnskap og forståelse for hva dette dreier seg om, både i det små og i det store perspektivet. På den måten dere står fram på har dere sammen med Aslaug Holm greid det kunststykket å ikke bare gjøre dette til en trist og forferdelig skildring av ondskapen, men også vist fram at det fortsatt finst styrke, håp og tro på veien videre i arbeidet for å skape det gode samfunn. Dere viser oss rett og slett at det går an å gå videre, selv etter at det verste skjer.

En slik terrorhandling som fant sted på Utøya, må aldri skje igjen. Filmen har bevisstgjort mange av oss om hvor viktig det er at vi alle har – og tar - ansvar for å bekjempe høyreekstreme holdninger og tankegods der det dukker opp i hverdagen. Tusen takk til dere som lagde denne flotte filmen. Og tusen takk til Ina, Line og Astrid (og de andre AUFerne som er med) for måten dere står fram på. Dere er både tøffe og kloke ungdommer!