Gå til sidens hovedinnhold

Fikk svar om de nye vilkårene: – Anbefalinger er noe Statkraft plikter å følge opp

Statkraft plikter å følge anbefalingene departementet har gitt for kjørereglene for Trollheim kraftverk i Surnadal.

Det kommer fram i et svar fra Olje- og Energidepartementet til miljøkonsulent Bodil Gjeldnes i Surnadal kommune. Hun har bedt om noen oppklarende svar etter at departementet tidligere i vinter vedtok de nye kjørereglene for Trollheim kraftverk i Øvre Surnadal.

Gjeldnes lurte blant annet på om når de nye vilkårene skulle iverksettes. Og ikke minst ville Gjeldnes vite hvordan kommunen kan forvente at regulanten Statkraft forholder seg til det som er anbefalinger i vedtaket, for eksempel det som handler om selve manøvreringsreglementet.

Dette siste handler blant annet om det som kalles effektkjøring av kraftverket, der mengden vann i elva endres på kort tid. Det kan igjen føre til at lakseyngel strander og dør.

I svaret som er skrevet av Katrin Lervik i departementet, skrives det at de nye vilkårene gjelder umiddelbart etter vedtak.

– Dersom det kreves fysiske ombygginger vil det jo naturligvis ta noe tid før for eksempel minstevannføring og inntak vil kunne realiseres, skriver Lervik.

Les også

Nye vilkår for Folla-Vindøla-reguleringen: – Noe er innfridd, men ikke alt

Det er derfor ikke satt en konkret frist da Statkraft trenger tid til å designe og planlegge de tekniske løsningene.

– Deretter vil Statkraft utarbeide detaljplan som NVEs miljøtilsyn skal godkjenne etter en høring der blant annet kommunen vil være en part. Når planen er godkjent kan dette bygges og etter hvert settes i drift, forklarer Lervik.

Hun er klar på hvordan Statkraft skal oppfatte anbefalinger og føringer i den kongelige resolusjonen.

– Det som er departementets anbefalinger og føringer er generelt å anse som noe som regulanten plikter å følge opp, skriver Lervik.

Les også

Folldal-Vindøla: – Alle parter har fått litt gjennomslag

Kommentarer til denne saken