Nordmørsprisen deles ut hvert år, av Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd under Nordmørskonferansen torsdag. Dette er første året denne prisen heter Nordmørsprisen, da den helt til 2021 har blitt kalt Orkidéprisen.

Juryen er de åtte ordførerne på Nordmøre. Den første prisen ble delt ut i 1992, og den 31. prisen blir delt ut i år.

– Samarbeid er grunnkonseptet

Det var Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard som delte ut Nordmørsprisen. Han forklarte at denne prisen skal motivere til særlig innsats til tiltak som kommer hele nordmørsregionen til gode på områder som næringsutvikling, kompetanseutvikling, bedriftsutvikling, positiv markedsføring av regionen utad.

I fjor var det Pure Norwegian Seafood AS fra Averøy som fikk prisen, og årets vinner er Smøla Produksjonslag SA. De er et jordbrukssamarbeid bestående av tolv gårdbrukere som har bygget opp Smøla-gulrot som en sterk merkevarene.

Dette kunne Neergaard si om årets prisvinnere:

– Årets vinner er knyttet til næringslivet her på Nordmøre. Virksomheten ble etablert tilbake i 1954, og bedriften er den største produsenten av det de presenterer. De fyller alle kriteriene til prisen. Samarbeid er selve grunnkonseptet til bedriften, og det er også fokus på kvalitet, innovative prosjekt i produksjonslinjen, på produksjonsspekteret, og innen markedsføring. De er en av de sterkeste merkevarene i Møre og Romsdal, og produktet er tilgjengelig mange steder i landet. I 2018 fikk de Bedriftsutviklingsprisen i landbruket av Innovasjon Norge.

Tiltak mot matsvinn

Smøla Produksjonslag SA fortalte om deres satsing på matsvinn under takketalen.

– Dette var stas. Takk til ordførerne. Vi jobber kontinuerlig for å få til det beste produktet. Nå jobber vi mye med å gjøre nytte av matsvinn. Vi har utviklet en ny pose, og vi har en som holder på å lage gulrotjuice til oss, av matsvinn. I dette arbeidet vil jeg takke Smøla kommune som alltid er villig til å stille opp og hjelpe oss. Vi skal fortsette å jobbe videre, så tusen takk for denne prisen, sa daglig leder, Rolf Gunnar Ahtola.

I år er selve prisen en skulptur laget av kunstner Christin Løkke i Tingvoll. Den heter «Arbeidsjern» og er kvinne med en hakke i hånden som er montert på en veldig gammel hakke funnet i fjæra på Gyl.