16. november 1992 begynte Liv Grete Gustad på det som i dag heter Jangaard Export AS, avd. Nordmøre Fiskeindustri. Nå har hun fått medaljen for lang og tro tjeneste!

Produksjonsmedarbeider Liv Grete Gustad startet ved bedriften på Hasseløya i 1992. Fremdeles jobber hun i produksjonen hos Nordmøre Fiskeindustri.

– Hun er en av dem som nå sorterer fisken, blant annet på kvalitet. Men opp gjennom årene har hun vært med på det meste i produksjonen. Hun har vært innom alle produksjonsledd. Hun er godt likt og en arbeider vi har satt stor pris på, sier daglig leder, Kristian Bjørn «Kekke» Lysø.

«Medaljen for lang og tro tjeneste» deles ut av Det kongelige selskap for Norges Vel, og flere andre har også fått denne ved bedriften.

– Ja, her står folk på, og mange har fått gullklokke for 25 år, også Liv Grete, og senest tidligere i høst delte vi ut en gullklokke til en som hadde vært her siden 1997. Dette var den 9. klokka vi har delt ut. Slik sett har vi hatt en gjeng med stabile, flinke og gode arbeidstakere, forteller Lysø.

Hjørnesteinsbedriften på Hasseløya har i en årrekke vært leverandør av klippfisk og saltfisk, tilvirket på fiskerikommunen Averøy.

– Det er et trivelig arbeidsmiljø her. Og det er bare godt med litt fysiske tak på jobben. Men det er synd at det ikke er mer rekruttering av nordmenn til jobber som her ute, sier blant annet den trofaste produksjonsmedarbeideren Liv Grete Gustad, også stolt bærer av gullklokke som hun fikk for fem år siden.