De fleste feltene i Norskehavet har i dag kommunikasjon med land via fiber.

– Det store bildet er at vi arbeider for at næringen skal bli mer bærekraftig ved blant annet å redusere kostnadene. Da er dette med å ta i bruk ny teknologi og digitalisering viktig, sier Sverre Kojedal, informasjonssjef i Equinor Drift Midt-Norge.

Produksjonsplattformen Njord A ble tatt til land i 2016 og ligger nå på Kværners verft på Stord for oppgradering. Lagerskipet Njord B renoveres av Aibel i Haugesund. Planen var utslep i 2020, men dette er nå utsatt til neste år.

Se video her

Radiolinje

– Da Njord var i produksjon, foregikk kommunikasjonen på radiolinje via Draugen. At vi nå får fiber, betyr at Njord kan ta del i den teknologiske utviklingen. Samtidig økes hastigheten på det fiberoptiske nettet i Norskehavet med 100 ganger. Det gjør at Njord kan levere data nærmest i sanntid til operasjonssenteret i Kristiansund og til vår driftssentral i Bergen, sier Olav Godø som er produksjonssjef for Njord.

Den 39 km lange fiberkabelen ble lagt i løpet av noen få dager ved hjelp av spesialskipet «Olympic Challenger».

– Vi snakker om flere 10-talls millioner kroner i investeringer, sier Kojedal.

Nye arbeidsmåter

Njord utstyres også med et trådløst teknisk nett over hele plattformen. Det gir operatørene digital tilgang til blant annet tegningsunderlag og andre beskrivelser mens de er ute for å gjøre jobben.

– Mens vi før måtte lete etter data, sendes nå data fra tusenvis av sensorer direkte til land. Det kan for eksempel brukes til å overvåke alt fra brønnstrømmer til turbiner og pumper. Slik kan vi oppdage mulige problemer tidlig og gjøre tiltak som gir oss mer stabil produksjon, sier Godø.

Njord-oppgraderingen har en total ramme på 20 milliarder, mens rammen for feltene Bauge og Fenja, som skal kobles opp mot Njord er på henholdsvis 4 og 10 milliarder.