– Vi har for dårlig oversikt, for kommunene rapporterer ofte ikke grunnen til at hver enkelt person er vaksinert – det vil si om de er helsepersonell eller tilhører en risikogruppe. Det er en ganske høy andel som ikke rapporterer hvordan disse dosene er satt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Instituttet ønsker at kommunene skal registrere om folk får vaksine som følge av yrke, høy alder, underliggende sykdom eller andre årsaker.

FHI har satt kriterier for prioriteringsrekkefølge, men det er kun kommunene selv som har oversikt over hvordan vaksinene blir fordelt blant innbyggerne.

Kommunene er imidlertid ikke pliktig å rapportere inn avvik fra prioriteringslisten. Det hadde blitt for krevende å administrere, påpeker seksjonsleder Are Stuwitz Berg ved FHI

– Norske kommuner, som vaksinerende enhet, er veldig forskjellige. Det er vanskelig for oss fra nasjonalt hold å detaljstyre hvordan de skal forestå sin vaksinasjon, sier han.

(©NTB)