– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og vi må regne med at epidemien vokser igjen når befolkningen kommer tilbake til hverdagen etter sommeren. Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport for uke 31 og 32.

Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, understrekes det.

Kommunene tilbyr en oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle som er 65 år eller eldre. Flere grupper kan bli aktuelle snart, skriver de.

Fra uke 26 til uke 31 har det vært en nedadgående trend i antall nye koronapasienter på sykehus. Denne uken er det imidlertid registrert 10 prosent økning sammenlignet med uka før, men antallet er likevel lavere enn nye pasienter registrert i uke 30.

Det er foreløpig rapportert om 192 nye pasienter i uke 32, etter 174 i uke 31, og 227 i uke 30.