De siste ukene har det vært en jevn økning i nivået av koronavirus i avløpsvann, mens antallet innleggelser har vært stabilt siste uke, skriver FHI i sin ukerapport for uke 10

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i rapporten at covid-19-epidemien er på et lavt nivå, men at det fortsatt ikke kan utelukkes at vi ser tidlige tegn til en ny bølge.

– Hvilke virusvarianter som dominerer og immuniteten i befolkningen avgjør når det kommer en bølge og hvor stor den blir, skriver FHI.

Omikron XBB. 1.5 er nå den hyppigst forekommende enkeltvarianten i Norge og prevalensen øker hurtig. Denne varianten har gitt smitteøkning i andre land der den dominerer.