Fergetrafikken har tatt seg opp og er på nivå med 2019, som – ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen – kan regnes som et normalår. Dette går fram av statusrapporten, som samferdselsutvalget får presentert i neste uke.

Trafikken med fergene stupte under koronapandemien, men er nå tilbake til det normale.

Regulariteten for sambandene på fylkesveinettet i de fire første månedene, var på 99,2 prosent. Det var totalt 980 innstilte avganger. Tallet på gjenstående kjøretøy var 1.409 mot 1.167 i 2021.

– Flere samband er over på elektrisk framdrift: Aukra-Hollingsholm, Hareid-Sulesund, Magerholm-Sykkylven, Årvika-Koparneset, Edøya-Sandvika og Seivika-Tømmervågen. På Kvanne-Rykkjem er arbeidet med elektrifisering startet, heter det i pressemeldingen.