Gå til sidens hovedinnhold

Fem SNR-entrepriser er nå ute

De fem første entreprisene i forbindelse med bygging av SNR Hjelset er nå ute i markedet.

– Vi er veldig godt fornøyd med å være ute i markedet med nye konkurranser etter en krevende periode for prosjektet. Nå ser vi fram til å få med oss entreprenører og leverandører som skal sikre befolkningen i Nordmøre og Romsdal i et moderne og framtidsrettet sykehustilbud som skal stå klart til bruk våren 2025, sier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal i en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal.

Til grunn for det videre arbeidet med detaljprosjektering og arbeidstegninger ligger den bygningsmessige løsningen som er utviklet i samhandlingsfasen med Skanska.

– Første skritt er å få om bord prosjekterende og arkitekter. Vi har flere som har meldt sin interesse. Grunnentreprisen kan være aktuell for flere små og mellomstore entreprenører lokalt og regionalt. Byggestart er planlagt til juni 2021. Råbyggentreprisen vil være aktuell for større entreprenører med planlagt oppstart i august 2021, sier Heimdal i pressemeldingen.

Les også

SNR på dagsorden i Riksrevisjon-møte

Informasjonsmøte

2. mars inviterer Helse Møre og Romsdal i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Molde næringsforum til et digitalt informasjonsmøte om SNR Hjelset.

– Prosjektet vil gi gode muligheter for oppdrag lokalt og regionalt næringsliv. Det er viktig for oss å sikre god informasjon til aktører som er interessert i å være med på å realisere prosjektet, sier Heimdal.

Les også

Utvidet rammen for SNR

Disse er nå ute

Prosjekteringskonkurranse. Frist for prekvalifisering 1. mars. Tilbudsfrist 14. april. Oppstart i mai.

Arkitektkonkurranse. Frist for prekvalifisering 2. mars. Tilbudsfrist 15. april. Oppstart i mai.

Grunnentreprise. Tilbudsfrist 22. mars

Råbyggentreprise. Tilbudsfrist 10. mai.

Avfallssugentreprise. Tilbudsfrist 27. april.

Helse Midt-Norge har tidligere i år økt kostnadsrammen for prosjektet fra 5.136 millioner til 5.950 millioner kroner.

Les også

«Nytt på nytt» harselerer med «Hølet på Hjelset»

Kommentarer til denne saken