Helse Møre og Romsdal melder at det nå er fem pasienter innlagt med korona på sykehusene i fylket. Dette er nesten en halvering i løpet av én uke: 12. oktober var tallet på innlagte ni.

Helseforetakets kvartalsrapport viser at det i 3 kvartal døde én koronapasient, ti ble behandlet på intensivavdeling.

Snittalder på pasientene var 46,4 år, den yngste var to, den eldste var 95.