Gå til sidens hovedinnhold

Fem grunner til å stemme Senterpartiet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsvalget 2021 nærmer seg med stormskritt og vil avgjøre hvilke partier som skal styre de neste fire årene og hvem som får statsministeren. Etter åtte år med Erna og co har vi opplevd store endringer I det norske samfunn. Reformer, tvangssammenslåinger, økte forskjeller, en massiv sentralisering og et nedprioritert landbruk for å nevne noe.

Her er fem grunner for å stemme Senterpartiet:

1. Vi ønsker tjenester nær folk.

Åtte år med sentralisering har skapt utrygghet, økte avstander og mer fraflytting fra distriktene. Politi, sykehus, domstoler, skoler, barnehager, fengsel, NAV-kontor, brann, osv. har blitt nedlagt, flyttet og sentralisert fordi dagens regjering og Frp tror at større og færre enheter skaper bedre tjenester for folket.

Vi har mer tro på det nære og lokale. At folk har de samme forutsetningene og gode tjenester nær seg I hele landet, ikke flere timer til nærmeste hjelp eller andre viktige enheter.

2. Vi sier ja til satsing på norsk landbruk!

Vi satser på norsk landbruk. Det norske landbruket har blitt kraftig nedprioritert med dagens regjering, og vi har vært vitne til over 5.000 nedleggelser av gårdsbruk I følge SSB. Hvis vi skal ha trygg, klimavennlig og kvalitetsmat, er vi avhengige av en storsatsing på norsk landbruk og av å gi bønder noe å leve for.

3 Lokalt folkestyre.

Vi vil at store og viktige avgjørelser ikke skal bestemmes av en EU-politiker i Brüssel, men av norske politikere som kjenner forholdene best. Avgjørelser skal tas lokalt, og saker som for eksempel sammenslåinger av fylker og kommuner, skal tas på fylkeskommunalt og lokalt nivå.

4. Vi har den beste helsepolitikken for hele fylket.

Vi vil bevare de gjenværende fødeavdelingene. I Kristiansund har føde vært en særlig viktig sak for mange, men helsepolitikk er viktig for innbyggere i hele Møre og Romsdal.

For at flere liv ikke skal gå tapt, og at vi skal få færre fødsler I ambulanser og kortere vei til sykehus, ønsker vi å opprettholde de gjenværende fødeavdelingene og bygge sterke sykehus i hele fylket. Dessverre vil Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og KrF legge ned fødeavdelinga i Kristiansund og heller bygge ny lenger unna folk.

5. En skole for alle.

Vi ønsker en desentralisert skole som spiller på lag med nærmiljøet, og en skole som utnytter lokale og regionale fortrinn. Vi ønsker at hver enkelt elev blir sett, en mer praktisk skolehverdag, et gratis skolemåltid, mindre testing og mer mestringsfølelse for elevene.

Godt valg.

Kommentarer til denne saken