Fellessykehus ble evaluert: 42 enkeltrom ble dobbeltrom

Sykehuset Østfold endte med 107 færre senger enn det som ble vedtatt med utbyggingen av fellessykehuset på Kalnes. Nå må 42 enkeltrom brukes som dobbeltrom ved det fem år gamle sykehuset.