Kampen mot forskjells-Norge handler ikke bare om at alle skal ha trygt arbeid og ei lønn å leve av, eller at også de rikeste skal bidra til fellesskapet vårt. Like viktig er det at alle skal ha like muligheter til å leve et godt liv, uavhengig av for eksempel funksjonsnivå, hudtone, etnisitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

I den siste levekårsundersøkelsen til Bufdir, «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår», slås det fast at homofile, lesbiske, bifile og transpersoner generelt har dårligere fysisk og psykisk helse, lavere livskvalitet og svakere sosiale nettverk enn andre. Fordommer og diskriminering rammer fortsatt mange skeive, og det mangler fremdeles kunnskap i eldreomsorgen, helsevesenet og skolen. Særlig transpersoner mangler et tilfredsstillende helsetilbud, og mennesker som verken er menn eller kvinner får ikke anerkjennelse for sitt kjønn av offentligheten. Skeive flyktninger står i en særlig utsatt posisjon – de må ofte velge mellom å utsette seg for fare ved å være åpne om legningen sin mens de er plassert på asylmottak, og å ikke få anerkjent at de faktisk er skeive av norske myndigheter.

Rødt vil sikre skeives rett til gode liv ved å styrke behandlingstilbudet for transpersoner, innføre en tredje kjønnskategori og gode rammevilkår for skeive organisasjoner. Vi vil opprette rådgivningstjenester i kommunene, slik at både skoler og arbeidsliv kan få bedre informasjon, vi vil sørge for økt kompetanse i UDI og UNE. Slik vil vi bidra til at alle som bor i Norge kan bruke kreftene sine på å bygge gode liv og et godt samfunn, ikke på å kjempe mot diskriminering i hverdagen sin. Det vil alle tjene på – det er derfor fellesskap fungerer.