Det er flere tiår siden Ålesund flyttet fergeleiet til Sulesund på grunn av køer og lang fergetur til Hareid, og dette ble en suksess. Det samme burde Molde også gjøre, med fast forbindelse til Sekken og ferge til Gjermundnes. Det er en mil kortere fra Molde til Sekken eller fra Ålesund til Sulesund med bruk av Fannefjordtunnelen, så her er mye tid og penger å spare, og man får god tid til å planlegge en fornuftig fast forbindelse over Romsdalsfjorden. Gigantprosjektet, den såkalte Møreaksen, til 50 milliarder fra Ålesund til Hjelset, må stoppes. Selv i Molde må de forstå at å bygge to stamveier koster mer enn en fellesvei.

Det må bli slutt med å flikke og lappe på gamle bygdeveier, og tro at det skal bli fremtidens stamveier for Sunnmøre. Et godt eksempel er Landedalen, som bygges om for tredje gang. Det er dessuten helt umulig å bygge om gamle bygdeveier til stamveier, for dette er både dyrt og tidkrevende.

Bygg ny felles stamvei fra Digerneskrysset til Landedalen, med tunneler der man må og broer der man kan. Her kan det bygges felles stamvei helt frem til Måndalen, utenfor bebygget område og med et variert terreng som passer til en tredelt vei med vekslende forbikjøring i 100 km/t. Er det fornuftig å bygge en gigantisk hengebro over Romsdalsfjorden bare for at noen få cruiseskip skal til Åndalsnes? Det må være mulig å frakte disse turistene med buss eller hurtigbåt.

Ålesund og Sunnmøre har ventet i flere tiår på den mye omtalte Eksportveien, men vegetaten i Molde har problemer med å komme i gang, for det er Molde først, for her er planene klare. Det er å håpe at Nye Veier ser mulighetene og setter i gang å bygge en fremtidsrettet stamvei som både industrien og den økende turismen vil dra nytte av og man kan spare både tid, penger og ikke minst færre ulykker. Politiet har sikkert satt ny norgesrekord av inndratte sertifikater og bøter på denne veien

Stopp pengesløsingen med elektriske gigantferger i Romsdal og bygg heller mindre og hurtiggående mellom Sekken og Gjermundnes som en midlertidig løsning til permanent fast forbindelse over Romsdalsfjorden, Langfjorden og Fannefjorden til Hjelset om ca. 10 år frem i tid.

Dette må være både en rimelig og fremtidsrettet løsning!

Les også

E39 – «grønn linje» utfordrer Hafast og Møreaksen

Les også

Stopp utredningene av Romsdalsaksen

Les også

Stopp løyvingane til Møreaksen i statsbudsjettet